Privacyverklaring

Je leest op dit moment de privacyverklaring van B&B De Gouden Wilg is Bed & Breakfast en vakantiewoning dat ruimten verhuurt voor een kort verblijf.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door DGW verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door DGW, neem dan gerust contact op!

contact@degoudewilg.nl| 06 50243165| Molenweg 71 | 6741KK | Lunteren| Btw. Nr. NL001925745B37| KVK Nr. 09125779

B&B de Gouden Wilg is een eenmanszaak in All Matters, welke eigendom is van Astrid van Leeuwen.

 

  1. Doelen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door DGW. Deze worden hieronder toegelicht.

A. Het versturen van nieuwsbrieven

De Gouden Wilg stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van DGW. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

B. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met DGW via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een reservering te kunnen maken, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en wensen qua verblijf.

C. Analytics

De website van DGW verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel of langer bezoekt.

 

  1. Ontvangers

De gegevens die DGW ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

A. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

B. Vimexx

De e-mail, website en back-ups van DGW wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende gegevens en mails opgeslagen op de servers van Vimexx. Ook de websitebeheerder GIENS Web slaat een back-up op van de website.

 

  1. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door DGW, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

A. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@degoudenwilg.nl.

B. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met DGW via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

C. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

  1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door DGW of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd indien mogelijk met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van DGW privé is en gegevens die je deelt versleuteld worden. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van DGW ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

  1. Jouw rechten

A. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij DGW vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met DGW. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door DGW. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

C. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij DGW vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

D. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat DGW niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

E. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat DGW jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@degeoudenwilg.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

  1. Plichten

DGW verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van DGW via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan DGW de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met DGW met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

DGW behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer DGW dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DGW te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

contact@degoudewilg.nl| 06 50243165| Molenweg 71 | 6741KK | Lunteren| Btw. Nr. NL001925745B37| KVK Nr. 09125779